Najnoviji članci

lovstvo, djelatnost koja obuhvaća uzgoj, zaštitu, lov i korištenje divljači. U širem smislu, lovstvo ima znanstvenu (multidisciplinarna znanost iz područja agronomije, biologije, šumarstva i veterinarske medicine), obrazovnu, gospodarsku, turističku i…

Autor: N. Šprem
Objavljeno: .
Kategorija: opći pojmovi

mineralne sirovine, prirodne anorganske i organske tvari u čvrstom, tekućem ili plinovitom stanju koje služe kao sirovine za industrijsku preradbu u korisne proizvode ili za dobivanje energije. Dijele se na…

Objavljeno: .
Kategorija: opći pojmovi

Medika d. d., poduzeće za trgovinu na veliko humanim i veterinarskim lijekovima, medicinskim proizvodima i opremom, stomatološkim pomagalima te dijetetskim, kozmetičkim, higijenskim i drugim proizvodima namijenjenima zdravstvenomu tržištu (veledrogerija)…

Autor: M. Kužić
Objavljeno: .
Kategorija: poduzeća

melioracija tla, osposobljavanje tla za poljoprivrednu proizvodnju poboljšanjem njegovih svojstava.

Vrste

Prema vrsti i načinu primjene melioracijskih mjera razlikuju se: hidrotehničke, kulturnotehničke i agrotehničke melioracije.

Hidrotehničke melioracije uključuju obranu (zaštitu)…

Objavljeno: .
Kategorija: opći pojmovi

Rafinerija nafte Rijeka, poduzeće za preradbu nafte osnovano 1882; treća po starosti djelatna rafinerija u Europi.

Začetci

Nastanak poduzeća vezan je uz potrebu mađarskoga dijela Austro-Ugarske Monarhije za naftnim…

Objavljeno: .
Kategorija: poduzeća

pridobivanje drva, gospodarska grana šumarstva koja se bavi proizvodnjom drvnih sortimenata. Pod drvnim sortimentima se pritom podrazumijeva tehničko drvo (oblo ili → tehnička oblovina, tesano i cijepano), drvo za…

Autor: A. Đuka
Objavljeno: .
Područje: šumarstvo
Kategorija: opći pojmovi

prostirač, tekstilna plošna tvorevina namijenjena prekrivanju podova, a može se rabiti i za oblaganje zidova; ponegdje i tepih. Izrađuje se ručnim i strojnim tehnikama kao komadni proizvod određenih dimenzija…

Objavljeno: .
Područje: tekstilstvo
Kategorija: opći pojmovi

RIS, industrija gumenih proizvoda, tvornica osnovana u Zagrebu 1934. Početkom 1930-ih farmaceutsko-kemijska tvornica Kaštel (→ Pliva) osnovala je malu radionicu za proizvodnju higijenske gumene robe preradbom kaučuka uz…

Objavljeno: .
Područje: brodogradnja
Kategorija: poduzeća

Protić, Radmilo (Valjevska Kamenica, Srbija, 23. X. 1919 − Zagreb, 6. X. 2004), ekonomist, stručnjak za ekonomiku i energetiku naftnoga rudarstva.

Diplomirao je 1953. te doktorirao…

Objavljeno: .

Potočić, Zvonimir (Fuka kraj Vrbovca, 20. I. 1912 – Zagreb, 31. XII. 1999), šumarski inženjer, stručnjak za ekonomiku šumarstva i drvne industrije.

Diplomirao je 1935. na…

Objavljeno: .
Područje: šumarstvo
Kategorija: osobe

Izdvojeni članci

površinska obradba drva, skupina različitih postupaka kojima se površini drvenih proizvoda mijenjaju i poboljšavaju estetska i tehnička svojstva. Površinskom obradbom se ovisno o vrsti drvenih proizvoda zaštićuje površina od štetnih…

Objavljeno: .
Područje: šumarstvo
Kategorija: opći pojmovi

Vucelić, Milojko (Vucelic, Mike) (Garešnica, 11. VI. 1930 – La Jolla, SAD, 8. IX. 2012), strojarski inženjer, sudionik znanstvenih istraživanja te konstruiranja, ispitivanja i izgradnje projekta…

Objavljeno: .
Područje: zrakoplovstvo

Puratić (Puretić), Mario (Sumartin na Braču, 26. VI. 1904 – Santa Barbara, SAD, 6. I. 1993), izumitelj mehaničkoga koloturnika.

Iselio se u SAD 1929. Radio…

Objavljeno: .
Kategorija: osobe

Brodarski institut, javna znanstvena ustanova za teorijska i eksperimentalna istraživanja, radove na razvoju brodograđevne industrije, brodarstvo i ratnu mornaricu, osnovana u Zagrebu 1948. kao Brodarski naučni institut. Danas je društvo…

Objavljeno: .
Područje: brodogradnja
Kategorija: instituti

Rikard Benčić, tvornica motorne opreme i ljevaonica, koja je djelovala 1948–2005. u Rijeci. Bila je jedan od baštinika duge tradicije riječke industrije i ljevarstva. Ime je dobila po partizanskom borcu…

Objavljeno: .
Područje: strojarstvo
Kategorija: poduzeća

cjepiva i imunoserumi, imunobiološki pripravci za poticanje aktivne, odn. pasivne imunosti.

Cjepivo (vakcina) je imunobiološki pripravak kojeg čine živi oslabljeni ili mrtvi uzročnici zaraznih bolesti, njihovi dijelovi (antigeni),…

Objavljeno: .
Područje: biotehnologija
Kategorija: opći pojmovi

ugljen, energetska mineralna sirovina, odn. zapaljiva organska sedimentna stijena nastala raspadanjem i taloženjem biljnih tvari. Sadržava ugljik, vodik i kisik, te u manjoj mjeri dušik i sumpor.…

Objavljeno: .
Kategorija: opći pojmovi

mineralna gnojiva, anorganske i organske tvari koje se rabe u poljoprivredi za poboljšanje rasta i prinosa biljaka. Proizvode se industrijski uporabom prirodnih mineralnih sirovina, zemnoga ili prirodnoga plina (metana), te…

Autor: A. Jukić
Objavljeno: .
Kategorija: opći pojmovi

keramika, anorganska nemetalna krutina dobivena visokotemperaturnim procesima. Keramika u užem smislu podrazumijeva proizvode izrađene od → glina i drugih anorganskih sirovina, koji su oblikovani u plastičnom stanju, a zatim…

Objavljeno: .
Kategorija: opći pojmovi

Gabelich, Gary (Long Beach, 29. VIII. 1940 – San Pedro, 26. I. 1984), američki automobilist hrvatskoga podrijetla, prvi čovjek koji je vozio tlom brže od 1000…

Objavljeno: .
Područje: strojarstvo
Kategorija: iseljenici

Jeste li znali?

Fregate Aurora i Stella mattutina, izgrađene 1765−67. u brodogradilištu u Kraljevici, bile su među prvim brodovima austrijske ratne mornarice.
Tvorac prvoga zračnog broda krute konstrukcije (1896) je Zagrepčanin David Schwarz, iako se to postignuće do danas nezasluženo pripisuje F. von Zeppelinu.
Jaružalo Ibn Battuta, porinuto 2010. u brodogradilištu Uljanik, prvo je u svijetu s kapacitetom većim od 205 000 m3 na dan, a sudjelovalo je u jaružanju Sueskoga kanala 2015.
Drvena rebrasta kupola, podignuta iznad okrugla hidrodinamičkog bazena Brodarskog instituta u Zagrebu 1952., veličinom i izvedbom bila je u to doba jedinstvena u svijetu.
Slavonski Brod je 1930-ih s tvornicama Slavonija i Slavex (od 1946. Slavonija DI), bio najveće europsko središte za proizvodnju furnira, uglavnom od slavonskog hrasta.
Prvi parni stroj u Hrvatskoj, ujedno i prvi takav stroj u jugoistočnoj Europi, instaliran je 1833. u Tvornici papira Rijeka.
Viktor Klobučar bio je 1911. organizator i prvi zapovjednik austrougarskoga mornaričkog zrakoplovstva.
Josip Ressel, izumitelj brodskoga vijka i šumar, niz godina brinuo se za razvoj šumarstva u Istri i Primorju.
Koncepciju svemirske orbitalne postaje nalik kotaču, opisanu u djelu Odiseja u svemiru 2001. A. Clarka, osmislio je 1929. Puljanin slovenskoga podrijetla Herman Potočnik Noordung.
Najveći ratni brod izgrađen u nekom od naših brodogradilišta bio je bojni brod Szent István, duljine 152 m, porinut 1914. u Rijeci za austrougarsku mornaricu.
Putnička žičara Sljeme izgrađena 1963. bila je duga 4017 m, pa se svrstavala među najdulje onodobne žičare te vrste u Europi.
Najveći drveni brod izgrađen u Austro-Ugarskoj i na Sredozemlju bila je nava Imperatrice Elisabetta, izgrađena 1875. u brodogradilištu Martinolićevih u Malome Lošinju.
Na području Zagreba bravari su bili podijeljeni u dva ceha. Nalazili su se na sukobljenim stranama, Gradecu (od 1521) i Kaptolu (od 1632). Oba su ukinuta 1872. kada su ukinuti cehovi tada već ujedinjenoga Zagreba.
Mehanička olovka, tzv. penkala, koju je Slavoljub Penkala patentirao 1906. te proizvodio u svojoj tvornici, prodana je u više od 100 000 primjeraka diljem svijeta.
Prvo krstarenje skupine hrvatskih prirodoslovaca Jadranom odvijalo se 1893. brodom Zvonimir Hrvatskoga primorskog parobrodarskog društva iz Senja.