Najnoviji članci

kemijska industrija, grana industrije u kojoj se proizvodnja, tj. pretvorba sirovina u velik broj različitih proizvoda, temelji na kemijskim reakcijama (procesima). Pritom se u proizvodnji, uz kemijske, primjenjuju i fizikalni…

Objavljeno: .
Kategorija: opći pojmovi

Kajfež, Franjo (Martijanec kraj Ludbrega, 15. X. 1936 – Zagreb, 23. IV. 2004), kemijski inženjer, stručnjak za kemiju lijekova.

Na Kemijsko-tehnološkom odjelu Tehnološkoga fakulteta u Zagrebu (→ Fakultet kemijskog…

Objavljeno: .

Kesterčanek, Fran Žaver (Franjo Xaver)(Zagreb, 14. IX. 1856 – Zagreb, 21. VIII. 1915), šumarski stručnjak, jedan od utemeljitelja šumarskoga visokog školstva u nas.

Studirao je…

Objavljeno: .
Područje: šumarstvo
Kategorija: osobe

kemijska preradba drva, u tehnološkom smislu, skup postupaka i tehnologija kojima se drvo kemijskim putem prerađuje u različite proizvode. Podrazumijeva dobivanje drvnih kemijskih komponenata izdvajanjem iz drva (celuloze, štavila, eterična…

Objavljeno: .
Područje: šumarstvo
Kategorija: opći pojmovi

kremeni pijesak (kvarcni pijesak), nekoherentna (sipka), nemetalna mineralna sirovina sedimentnog podrijetla. Sastoji se od kremena (SiO2), feldspata (K,Na[AlSi3O8]), odlomaka stijena i drugih primjesa (…

Autor: B. Kruk
Objavljeno: .
Kategorija: opći pojmovi

kemijsko inženjerstvo u zaštiti okoliša, disciplina kemijskog inženjerstva bliska znanosti o okolišu i inženjerstvu okoliša, kao interdisciplinarnim područjima koja se bave unapređivanjem stanja okoliša. Glavne su zadaće kemijskih inženjera u…

Autor: I. Grčić
Objavljeno: .
Kategorija: opći pojmovi

Hranueli, Daslav (Zagreb, 3. IV. 1947), biotehnološki inženjer, stručnjak za bioinformatiku industrijskih mikroorganizama.

Na biotehnološkome studiju Tehnološkoga fakulteta (→ Prehrambeno-biotehnološki fakultet) u Zagrebu diplomirao je 1970.…

Objavljeno: .
Područje: biotehnologija
Kategorija: osobe

Jukić, Ante (Vukovar, 18. IV. 1971), kemijsko-tehnološki inženjer, stručnjak za polimere, goriva i maziva.

Diplomirao je 1997. na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije (FKIT), gdje je doktorirao 2004.…

Objavljeno: .
Kategorija: osobe

Jedinstvo, tvornica procesne opreme za prehrambenu i kemijsku industriju, osnovana 1946. sa sjedištem u Zagrebu. Proizvodnja je započela u prostoru nacionalizirane obrtničke kotlarske radionice u zagrebačkoj Ilici 152 s…

Objavljeno: .
Kategorija: poduzeća

Jadran – galenski laboratorij d. d. (JGL), poduzeće za proizvodnju i promet farmaceutskih bezreceptnih i receptnih te kozmetičkih proizvoda osnovano 1991. u Rijeci.

U Rijeci je od…

Objavljeno: .
Kategorija: poduzeća

Izdvojeni članci

lebdjelica, vozilo koje se kreće lebdeći iznad površine tla ili vode na zračnome jastuku, tj. sloju stlačenoga zraka koji se s pomoću snažnoga puhala održava između trupa lebdjelice i podloge.…

Objavljeno: .
Područje: zrakoplovstvo
Kategorija: opći pojmovi

Gabelich, Gary (Long Beach, 29. VIII. 1940 – San Pedro, 26. I. 1984), američki automobilist hrvatskoga podrijetla, prvi čovjek koji je vozio tlom brže od 1000…

Objavljeno: .
Područje: strojarstvo
Kategorija: iseljenici

Maglica, Ante (Anthony, Tony) (New York, 19. XI. 1930), inovator i poduzetnik.

Rodio se u iseljeničkoj obitelji, a kao dvogodišnjak doselio se s majkom na Zlarin. U Šibeniku…

Objavljeno: .
Područje: strojarstvo
Kategorija: gospodarstvenici

Tićac, Erazmo (Ticac, Ben) (Žurkovo, Kostrena, 20. V. 1904 – Millburn, SAD, 22. VIII. 1968), brodograđevni inženjer, projektant prvoga trgovačkog broda na nuklearni pogon.

Maturirao je…

Objavljeno: .
Područje: brodogradnja
Kategorija: iseljenici

Đuro Đaković Grupa d. d., poduzeće za proizvodnju opreme za industrijska i energetska postrojenja, čeličnih konstrukcija, tračničkih i borbenih oklopnih vozila, poljoprivrednih i građevinskih strojeva i dr., osnovano 1921.…

Objavljeno: .
Područje: strojarstvo
Kategorija: poduzeća

bicikl, vozilo na dva kotača koje vozač pokreće vlastitom snagom; kroz povijest naziva i kotur, koturača, samovoz, trkalica, brzonoga, dvokolica. Preteču suvremenoga bicikla, velociped, izložili su na Svjetskoj izložbi…

Objavljeno: .
Područje: strojarstvo
Kategorija: opći pojmovi

Podravka d. d., prehrambeno i farmaceutsko poduzeće osnovano 1947. u Koprivnici; jedno od najvećih prehrambenih poduzeća u nekadašnjoj Jugoslaviji, a danas jedno od prihodovno najuspješnijih takvih poduzeća u Hrvatskoj.…

Objavljeno: .
Kategorija: poduzeća

Zagrebački električni tramvaj (ZET), poduzeće za prijevoz putnika tramvajima, autobusima, uspinjačom i specijalnim vozilima na području Grada Zagreba i dijela Zagrebačke županije, utemeljeno 1909. u Zagrebu. Od 2007. podružnica…

Objavljeno: .
Područje: promet
Kategorija: poduzeća

Prelog, Vladimir (Vlado), (Sarajevo, 23. VII. 1906 – Zürich, 7. I. 1998), kemičar, stručnjak za organsku kemiju i stereokemiju, nobelovac.

Gimnaziju je polazio u Osijeku i…

Objavljeno: .
Kategorija: osobe

Mornarička akademija u Rijeci (K. u. k. Marine-Akademie, Carska i kraljevska mornarička akademija), pomorska škola za školovanje dočasničkoga i časničkoga kadra za potrebe austrougarske ratne mornarice. U Rijeci je neprekidno…

Autor: S. Jecić
Objavljeno: .
Područje: pomorstvo
Kategorija: škole

Jeste li znali?

Prvi parni stroj u Hrvatskoj, ujedno i prvi takav stroj u jugoistočnoj Europi, instaliran je 1833. u Tvornici papira Rijeka.
Lujzinska cesta, izgrađena 1803–11. između Karlovca i Rijeke, zahvaljujući dobrim tehničkim elementima i izvedbi, bila je uzor za gradnju novih cesta u Austro-Ugarskoj.
Mario Puratić je, zbog revolucionarnog izuma koloturnika za izvlačenje ribarskih mreža, 1975. u SAD-u proglašen izumiteljem godine.
Parobrodarska društva Ungaro-Croata, Ungaro-Croata libera i Hrvatsko parobrodarsko društvo bila su jedina brodarska društva s područja Rijeke i Hrvatskoga primorja u kojima je krajem XIX. i početkom XX. st. prevladavao hrvatski kapital.
Jedan od najvećih podzemnih aerodroma u Europi, s mogućnošću smještaja 58 zrakoplova, bio je vojni aerodrom Željava bivše JNA, izgrađen 1968. na granici RH i BiH.
Mokrom diverzantskom ronilicom R-2, koju je splitsko Brodogradilište specijalnih objekata izgradilo u 18 primjeraka, i danas se koristi Švedska ratna mornarica.

Hrvatski istraživač Ivan Visin svojim brodom Splendido oplovio je 1852–59. svijet, preplovivši 101 297 nautičkih milja. Nakon Ferdinanda Magellana bio je peti kojemu je to uspjelo.

George Skurla, američki inženjer hrvatskoga podrijetla, bio je 1965‒70. zadužen za proizvodnju Mjesečeva modula kojim su ljudi sletjeli na Mjesec.
Emil Uzelac osnivač je zračnih snaga triju država − Austro-Ugarske Monarhije, Kraljevine Jugoslavije i Nezavisne Države Hrvatske.
Vladimir Prelog, dobitnik Nobelove nagrade za kemiju 1975., surađivao je s mnogim hrvatskim znanstvenicima te se smatra osnivačem Zagrebačke škole organske kemije.
Među prvim žičarama u Hrvatskoj bila je ona za dopremu olovne rude od uvale Martinšćica do talionice u istočnome dijelu Sušaka, izgrađena je 1911–13.
U brodogradilištu obitelji Kozulić, podrijetlom iz Maloga Lošinja, u Monfalconeu su 1927. porinuti tada najmoderniji putnički brodovi na svijetu – Saturnia i Vulcania.
Franjo Hanaman je zajedno s Aleksandrom Justom razvio postupak proizvodnje električne žarulje s volframovom žarnom niti (1903), načinivši preokret u razvoju rasvjetne tehnike u svijetu.

Izgradnjom suvremenih podmornica klasa Heroj i Sava Hrvatska se 1970-ih uvrstila među tek nekoliko zemalja u svijetu koje su raspolagale takvim mogućnostima u brodogradnji.

Prva taksistica bila je Zadranka Nerina Ćorić (1933), koja je 1951−53. bila vozačica u očevu prijevozničkom obrtu.